ثبت

آیا مدارک اثبات‌کننده مالکیت بر محصول/ خدمت مانند آگهی ثبت علائم تجاری، ثبت طرح و از این موارد، در اختیار دارید؟ (در صورت بله فایل مربوطه را بارگذاری نمائید.)

فرم شما با موفقیت ثبت شد. خواهشمندیم منتظر ارزیابی و تماس ما بمانید. با تشکر

  • بخش‌های زیر را برای معرفی محصول/ خدمت، ظرفیت‌ها و اقدامات مرتبط با  تجاری‌سازی محصول/ خدمت شرکت تکمیل بفرمایید.
  • مدارک مورد نیاز را ارائه و بارگذاری بفرمایید.​​​​​​​
  • ​​اطلاعات اولیه مورد نیاز را تکمیل نمایید.

لطفاً جهت ارزیابی اولیه امکان‌پذیری اخذ تأییدیه خلاق حداکثر اطلاعات و مستندات زیر را تکمیل و ارسال نمایید. عدم انجام این امر به منزله نبود اطلاعات در فرآیند ارزیابی در نظر گرفته خواهد شد.

فرم تکمیل اطلاعات ارزیابی خلاق​​​​​​​​​​​​​​

سبد خرید