جشنواره تخفیف‌های پایان سال ۱۴۰۱

۱۵٪ تا ٪۲۵ تخفیف

اخذ تأییدیه‌های دانش‌بنیان و خلاق

دریافت تسهیلات مالی

دریافت ضمانت‌نامه‌های بانکی​​​​​​​

به همراه حضور رایگان در یک کارگاه تخصصی تجاری‌سازی

ارائه درخواست همکاری تا ۱۵ اسفند ۱۴۰۱

دریافت تسهیلات و برنامه‌های حمایتی
مشاوره تخصصی
شرکت‌های دانش‌بنیان

مشاهده بیشتر
مشاهده بیشتر

شرکت‌های فناور
مشاوره و اخذ تأییدیه دانش‌بنیان

برنامه‌های حمایتی و تسهیلات شاخص

همه موارد

مشاوره و اخذ تأییدیه دانش‌بنیان
 

مشاوره و دریافت تسهیلات مالی
 

مشاوره و دریافت برنامه‌های حمایتی
​​​​​​​ 

شبکه‌سازی شرکت‌های دانش‌بنیان
​​​​​​​

​حوزه‌های فناوری

از آخرین آموزشها باخبر شوید

با دنبال کردن صفحه اینستاگرام ما از آخرین تخفیف ها و دوره ها مطلع شوید.

اینستاگرام