ثبت

فرم شما با موفقیت ثبت شد. خواهشمندیم منتظر ارزیابی و تماس ما بمانید. با تشکر

  • ​​اطلاعات اولیه مورد نیاز را تکمیل نمایید.
  • مدارک مورد نیاز را ارائه و بارگذاری بفرمایید.​​​​​​​
  • به سوالات زیر پاسخ دهید.

لطفاً جهت ارزیابی اولیه امکان‌پذیری اخذ و یا ارتقاء پایه صلاحیت خدمات پیمانکاری حداکثر اطلاعات و مستندات زیر را تکمیل و ارسال نمایید. عدم انجام این امر به منزله نبود اطلاعات در فرآیند ارزیابی در نظر گرفته خواهد شد.

فرم تکمیل اطلاعات ارزیابی صلاحیت خدمات پیمانکاری​​​​​​​​​​​​​​

سبد خرید