درباره مـا

بــیــــــا دانـــش‌بنــیان شـــو

صلاحیت‌های ما

ویژگی‌های ما

دارا‌ بودن ‌زنجیره ‌ارتباطات ‌معتبر،‌ دانش ‌و‌ تجربه‌ خبرگان ‌در ‌صنعت ‌احداث

انجام‌ طرح‌های ‌سیاست‌گذاری ‌حقوقی ‌برای ‌نهادهای‌ متخلف ‌از‌ جمله ‌معاونت ‌علمی و ‌فناوری‌ ریاست‌ جمهـوری،‌ وزارت امور‌ اقتصاد ‌و ‌دارایی،‌ وزارت‌ کشور،‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست،‌ اتاق‌ بازرگانی ‌ایران‌ و ‌مرکز ‌ملی ‌رقابت

تـدوین ‌و ‌انتشـار‌ مجموعـه ‌اسـناد‌ ملـی ‌برنامـه‌های ‌توسـعه‌ و‌ بودجـه‌های ‌سـالانه،‌ اسـناد ‌آمـایش ‌ملـی ‌سـرزمین ‌و‌ اسـناد‌ استانی‌ مرتبط،‌ اسناد‌ مالیاتی،‌ قوانین‌ و‌ مقررات ‌مرتبط ‌با ‌شرکت‌های‌ دانش‌بنیان و‌ سایر‌ دستگاه‌های ‌اجرایی

طراحی‌ و‌ برگزاری ‌دوره‌های ‌آموزشی‌ و ‌سمینارهای ‌تخصصی ‌و‌ مدیریتی‌ در‌ زمینه‌های ‌مرتبط

خدمات ما

دریافت تأییدیه دانش‌بنیان

دریافت تأییدیه‌ دانش‌بنیان با عنایت به محصول منتخب، جهت دریافت حمایت‌های مربوطه

در قالب‌های نمونه‌سازی، تولید نیمه‌صنعتی و صنعتی، سرمایه در گردش، فروش اقساطی (لیزینگ و استصناع) و... از صندوق نوآوری و شکوفایی

دریافت تسهیلات مالی و اعتباری

دریافت ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه، پیش‌پرداخت و انجام کار از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی

دریافت ضمانت‌نامه بانکی

راهبری تولید نمونه آزمایشگاهی محصول با عنایت به آیین‌نامه ارزیابی شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان

تولید نمونه آزمایشگاهی

انجام اقدامات لازم جهت ثبت شرکت بر مبنای شرایط متعارف اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری

ثبت شرکت و مؤسسات غیرتجاری

شامل معافیت‌ها و حمایت‌های مالیاتی، بیمه‌ای و گمرکی، تسهیلات نظام وظیفه، مجوزهای استقرار، توسعه بازار، تبلیغات، حضور در نمایشگاه‌های تخصصی و...

دریافت سایر برنامه‌های حمایتی

فرم تماس با ما

سبد خرید